Subscribe to Amsterdamse grachtentuin Subscribe to Amsterdamse grachtentuin's comments

Stichting de Amsterdamse Grachtentuin is opgericht uit bezorgdheid over de verstening van de Amsterdamse grachtengordel en het verlangen om het grotendeels verborgen cultuurgoed van het “groene goud” meer bekendheid te geven en voor een groter publiek toegankelijk te maken.

De doelstelling van de Stichting is:
het Amsterdamse grachtengroen te beschermen, te bevorderen en meer bekendheid te geven. Dit doet zij onder meer door het organiseren van Open Tuinen Dagen en het publiceren van een serie boeken over de Amsterdamse grachtentuinen waarin inventarisaties van het bestaande groen zijn opgenomen.

Op initiatief van tuinarchitect ArendJan van der Horst is samen met enkele enthousiaste bezitters van tuinen aan de gracht in februari 1992 de Stichting Amsterdamse Grachtentuin opgericht.
Vanuit de Stichting zijn veel initiatieven ontplooid zoals:
-het organiseren van de jaarlijkse Open Tuinen Dagen
-het moerbeibomen project
-het inventariseren van het bestaande groen
-het creƫren van een tuinkas in de Amsterdamse grachten
-het publiceren van een serie boeken waarin deze inventarisaties zijn opgenomen onder de titel de Amsterdamse Grachtentuinen.
-In 1994 werden drie kastanjebomen aan de gemeente geschonken mede dankzij financiƫle ondersteuning van het bedrijfsleven. Ze kregen een promenente plaats: voor de trouwzalen van het stadhuis/muziektheater.

De inventarisatie van de tuinen van de Keizersgracht geeft een beeld van de achter de gevels verborgen groene schoonheid. Daaraan voorafgaand geven twee deskundigen hun visie op het stedelijk groen.